Advocaat fiscaal rechtSpecialisatie fiscaal recht

Een advocaat fiscaal recht behandelt belastingzaken.

Fiscaal recht bestudeert het administratief recht dat betrekking heeft op het heffen en invorderen van belastingen.

Het belastingrecht kan in verschillende onderdelen opgesplitst worden.

De meest voorkomende tweedeling wordt gemaakt tussen directe en indirecte belastingen.

De directe belastingen worden rechtstreeks bij de natuurlijke of rechts- persoon geheven op het inkomen.

Indirecte belastingen zijn inbegrepen in de prijs van het afgenomen goed of de dienst.

Wat doet een advocaat fiscaal recht

Een advocaat fiscaal recht kan op verschillende manieren tussenkomen:

- Bij advies omtrent fiscale planning of vermogensbeheer

- Het opzetten van een juridische constructie voor de minst belastbare weg

- Het adviseren aangaande de toepassing van specifieke fiscale regels

- Voeren van een fiscale procedure.

Fiscale procedures

Fiscale procedures zijn specifieke geschillen met de overheid aangaande de toepassing van belastingregels:

- De betwisting van een belastingaanslag onder de vorm van een bezwaarprocedure.

Eerst dienen alle administratieve beroepsmaatregelen uitgeput worden.

Daarna kan eventueel een betwisting voor de rechtbank gevoerd worden. Dit gebeurt door het aanhangig maken van de zaak van de Rechtbank van eerste aanleg. Daar worden fiscale kamers ingericht specifiek voor de behandeling van fiscale zaken.

- Een belastingreglement kan voor de Raad van State aangevochten worden. Een individuele aanslag kan niet via dit rechtsmiddel bestreden worden.