Dagvaarding familierechtbankDagvaarding ontvangen om te verschijnen voor de familierechtbank

Heeft U een dagvaarding ontvangen voor de familierechtbank?

Deze rechtbank behandelt 1 september 2014 alle zaken met een familiaal karakter die door de wetgever daartoe zijn aangeduid. De familierechtbank heeft 3 kamers. De familiekamer, de jeugdkamer en een kamer voor bemiddeling of minnelijke schikking.

De familiekamer herneemt de vroegere bevoegdheid van de kamers van de rechtbank van eerste aanleg die in hoofdzaak de echtscheidingszaken behandelden.

De jeugdkamer behandelt dan weer de familiezaken die minderjarigen aanbelangen en die vroeger voor de jeugdrechtbank gebracht werden.

Zoek je een advocaat om je bij te staan bij een dagvaarding voor de familierechtbank? Ons uniek zoeksysteem helpt je om de meest geschikte advocaat in de buurt te vinden.

Verloop van de zitting van de familierechtbank

De familierechtbank is een burgerlijke rechtbank die enkel optreedt in burgerlijke geschillen met een familiaal karakter. De gewone regels van het burgerlijk procesrecht zijn van toepassing.

De zitting start op het in de dagvaarding aangegeven uur. Het verdere verloop hangt af van de gewoonten van de plaatselijke rechtbank. De zaken waarin advocaten aanwezig zijn worden behandeld volgens anciënniteit of rolafroeping.

Door het samenbrengen van verschillende zaken is de achterstand bij sommige familiekamers sterk opgelopen.

Kosten dagvaarding familierechtbank

Voor het dagvaarden van een zaak voor de familierechtbank is slechts 1 maal een vast rolrecht verschuldigd dat momenteel bepaald is op 100 euro, ongeacht het aantal eisende partijen.