Dagvaarding jeugdrechtbankU heeft een dagvaarding of andere oproeping ontvangen voor de jeugdrechter?

De jeugdrechtbank is onderdeel van de rechtbank van eerste aanleg en heeft verschillende kamers en afdelingen. Om te bepalen voor welke kamer u moet verschijnen, lees aandachtig de tekst van de dagvaarding. Hierin wordt ook vermeld op welke datum en welk uur de zitting plaatsvindt.

De jeugdrechter

De jeugdrechter is een alleenzetelend rechter, die enkel bevoegdheid heeft over jeugdzaken. Eén of meerdere griffiers staan elke jeugdrechter bij. Een griffier is ook steeds aanwezig tijdens de zittingen.

De jeugdrechtbank kan tussenkomen in verschillende situaties. Deze worden onderverdeeld in twee categorieën. 

De eerste is het als misdrijf omschreven feit en dit wordt afgekort als MOF. In dat geval heeft een minderjarige een feit gepleegd dat door het volwassen strafrecht als misdrijf wordt omschreven. In dat geval zal ook het jeugdparket tussenkomen.

De tweede categorie is de problematische opvoedingssituatie (POS). In deze situaties zal de jeugdrechter eerder preventief optreden.

Zittingen

De zittingen van de jeugdrechtbank gaan door in de rechtszaal of op het kabinet van de jeugdrechter. 

Wanneer een jongere voor de jeugdrechter dient te verschijnen heeft deze ook recht op juridische bijstand en zal een advocaat aangesteld worden.

Als ouder of andere belanghebbende heeft u niet automatisch recht op een gewaarborgde bijstand door een advocaat. U kan zelf verschijnen of zich laten vertegenwoordigen door een advocaat.

Hieronder zijn de gegevens van de belangrijkste jeugdrechtbanken terug te vinden.

Jeugdrechtbank Antwerpen

De jeugdrechtbank te Antwerpen is gevestigd in het vlinderpaleis aan de Bolivarplaats.

Adres: Gerechtsgebouw; Bolivarplaats 20
2000 ANTWERPEN
Provincie: Antwerpen
Telefoon: 03/257.89.10

Jeugdrechtbank Gent

De jeugdrechtbank van Gent is gelegen aan het gerechtsgebouw te Gent.

Adres: Opgeëistenlaan 401 A
9000 GENT
Provincie: Oost-Vlaanderen
Telefoon: 09 234 49 60
Fax: 09 234 46 01

Jeugdrechtbank Brussel

Adres: Vierarmenstraat 4
1000 BRUSSEL
Telefoon: 02 519 88 35
Fax: 02 519 88 37

Adres griffie: Regentschapstraat 63
1000 BRUSSEL
Telefoon: 02 519 88 31
Fax: 02 519 88 37