Dagvaarding rechtbank van koophandelEen handelaar of onderneming wordt gedagvaard voor de rechtbank van koophandel, tenzij de mogelijkheid voorzien is om de zaak voor een andere rechtbank te dagen.

Volgens art. 573 Ger.W. is de rechtbank van koophandel in eerste instantie bevoegd bij geschillen tussen ondernemingen, namelijk tussen alle personen die op duurzame wijze een economisch doel nastreven, die betrekking hebben op een handeling welke is verricht in het kader van de verwezenlijking van dat doel en die niet onder de bijzondere bevoegdheid van andere rechtscolleges vallen.

Ook een vordering die door een particulier tegen een onderneming is gericht kan voor de rechtbank van koophandel worden gebracht. Elke voorwaarde die in dat geval een andere rechter bevoegd maakt, is nietig.

Zittingen

De zittingen van de rechtbank van koophandel zijn steeds openbaar, tenzij de voorzitter beslist dat de rechtspleging in raadkamer dient verdergezet te worden.

Indien u gedaagd bent voor de rechtbank van koophandel kan u zichzelf vertegenwoordigen of zich laten bijstaan door een advocaat.

Wanneer in de dagvaarding vermeld staat dat toepassing zal gemaakt worden van de korte debatten, wordt de zaak onmiddellijk aangehouden op de zitting om gepleit te worden wanneer de omstandigheden dit toestaan. In dat geval wordt de zaak onmiddellijk gepleit of wordt deze kort uitgesteld om op de nieuw vastgestelde datum te kunnen pleiten.

Hieronder vindt u de gegevens van de belangrijkste rechtbanken:

Rechtbank van koophandel Antwerpen

Adres: Gerechtsgebouw; Bolivarplaats 20 bus 7
2000 ANTWERPEN
Provincie: Antwerpen
Telefoon: 03/257.85.47

Rechtbank van koophandel Gent

Adres: Opgeëistenlaan 401 E
9000 GENT
Provincie: Oost-Vlaanderen
Telefoon: 09 234 52 00
Fax: 09 234 52 01

Rechtbank van koophandel Brussel

Adres: Waterloolaan 70
1000 BRUSSEL
Telefoon: 02 508 61 11
Fax: 02 508 66 71
Website : http://www.juridat.be/rechtbank_koophandel/brussel/