De rechtsplegingsvergoeding in 2016Nieuwe tarieven voor 2016

De rechtsplegingsvergoedingen werden in 2016 opnieuw verhoogd (voor de tweede maal).

Dit zijn de tarieven die vanaf 1 juni 2016 van toepassing zijn:

Rechtsplegingsvergoeding 2016

Belgische rechtsplegingsvergoeding in strijd met Europees recht

Verder valt te melden dat een arrest van het Hof van Justitie de Belgische rechtsplegingsvergoeding niet conform het EU-recht heeft geacht.

In het bijzonder bepaalt de richtlijn van 29 april 2004 (2004/48/EG) dat lidstaten moeten verzekeren dat redelijke en proportionele juridische kosten en andere uitgaven die door de in het gelijk gestelde partij werden opgelopen, door de verliezende partij moeten gedragen worden, tenzij de billijkheid zich daartegen verzet.

Het Hof van Justitie meent dat de Belgische rechtsplegingsvergoeding niet aan deze voorwaarde voldoet, meer in het bijzonder daar waar lage maximumbedragen niet waarborgen dat redelijke kosten worden vergoed.

Het arrest heeft evenwel betrekking op zaken betreffende intellectueel eigendomsrecht.

Of deze uitspraak verder gevolgen heeft voor de Belgische praktijk valt af te wachten.