Huurcontract na overlijdenIn principe geen gevolgen

Wanneer de huurder komt te overlijden, zijn er in principe geen gevolgen voor de huurovereenkomst: de rechten en plichten worden overgezet op de erfgenamen.

 


Rechtspraak

  • Wanneer de duur van een huurovereenkomst afhangt van een toekomstige en vaststaande gebeurtenis, is deze afgesloten voor een bepaalde duur.

    Een huurovereenkomst die gesloten is 'voor de duur van het leven van de huurders', is dan ook een huurovereenkomst van bepaalde duur.

    17/12/1999 - Hof van Cassatie