RechtsplegingsvergoedingForfaitaire vergoeding voor advocatenkosten

De rechtsplegingsvergoeding is een forfaitaire tegemoetkoming in de advocatenkosten van de in het gelijk gestelde partij die wordt toegekend in ieder eindvonnis, zelfs ambtshalve.

Tarieven

De tarieven worden voor de in geld waardeerbare vorderingen bepaald per schijf. Er is een standaard (zogenaamde basisbedrag), minimum en maximumbedrag.

Vorderingen tot 250,00

Basisbedrag € 165,00 minimumbedrag € 82,50 maximumbedrag € 330,00 €

Vorderingen van 250,01 € tot 750,00

Basisbedrag  € 220,00 minimumbedrag € 137,50 maximumbedrag € 550,00 €

Van 750,01 € tot 2500,00 € 

Basisbedrag 440,00 minimumbedrag € 220,00 maximumbedrag € 1.100,00 €

Van 2.500,01 € tot 5.000,00 €

Basisbedrag 715,00 minimumbedrag € 412,50 maximumbedrag € 1.650,00 €

Van 5.000,01 € tot 10.000,00 €

Basisbedrag 990,00 minimumbedrag € 550,00 maximumbedrag € 2.200,00 €

Van 10.000,01 € tot 20.000,00 €

Basisbedrag 1210,00 minimumbedrag € 687,50 maximumbedrag € 2.750,00 €

Van 20.000,01 € tot 40.000,00 €

Basisbedrag 2.200,00 minimumbedrag € 1.100,00 maximumbedrag € 4.400,00 €

Van 40.000,01 € tot 60.000,00 €

Basisbedrag 2.750,00 minimumbedrag € 1.100,00 maximumbedrag € 5.500,00 €

Van 60.000,01 € tot 100.000,00 €

Basisbedrag 3.300,00 minimumbedrag € 1.100,00 maximumbedrag € 6.600,00 €

Van 100.000,01 € tot 250.000,00 €

Basisbedrag 5.500,00 minimumbedrag € 1.100,00 maximumbedrag € 11.000,00 €

Van 250.000,01 € tot 500.000,00 €

Basisbedrag 7.700,00 minimumbedrag € 1.100,00 maximumbedrag € 15.400,00 €

Van 500.000,01 € tot 1.000.000,00 €

Basisbedrag 11.000,00 minimumbedrag € 1.100,00 € maximumbedrag 22.000,00 €

Boven 1.000.000,01

Basisbedrag € 16.500,00 minimumbedrag € 1.100,00 maximumbedrag € 33.000,00 €

Niet in geld waardeerbaar

Basisbedrag 1.320,00 minimumbedrag € 82,50 maximumbedrag € 11.000,00 €

Voor vorderingen voor de Voorzitter van de arbeidsrechtbank, de arbeidsrechtbank en het arbeidshof gelden afwijkende tarieven.

 

Documenten

Wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en kosten verbonden aan de bijstand van een advocaat

Koninklijk besluit tot vaststelling van het tarief van de rechtsplegingsvergoeding bedoeld in artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek en tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de artikelen 1 tot 13 van de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van de advocaat

Rechtsplegingsvergoeding vanaf 1 maart 2011


Rechtspraak

  • Niet naar recht verantwoord is de beslissing van de appelrechters, waarbij de beklaagde in hoger beroep veroordeeld wordt tot de betaling van een rechtsplegingsvergoeding aan de burgerlijke partij, wanneer het beroepen vonnis de burgerlijke partij medeverantwoordelijk achtte voor het ontstaan en de gevolgen van het ongeval, enkel de burgerlijke partij hoger beroep instelde tegen dit vonnis, de beklaagde tegen het beroepen vonnis evenmin incidenteel beroep instelde en de appelrechters, die aldus enkel uitspraak hoefden te doen op burgerrechtelijk gebied, het beroepen vonnis in al zijn schikkingen bevestigen

    06/01/2015 - Hof van Cassatie