Verzet tegen verstekvonnis strafzaak PolitierechtbankTegen een verstekvonnis in een strafrechtelijke zaak door de Politierechtbank kan verzet aangetekend worden door de beklaagde.


Rechtspraak

  • Wanneer het openbaar ministerie geen hoger beroep heeft ingesteld tegen een verstekvonnis, kan de appelrechter, op de hogere beroepen van de beklaagde en van het openbaar ministerie tegen het vonnis op verzet, de straf die door het verstekvonnis is uitgesproken niet verzwaren.

    14/01/2015 - Hof van Cassatie