Gebruiksvoorwaarden

Gebruik van de website

Onlineadvocaat.be is een online juridisch platform.

Onder gebruiker wordt verstaan, eenieder die een internetsessie tot stand brengt op de websites van onlineadvocaat.be.

Door gebruik te maken van onlineadvocaat.be aanvaardt de gebruiker de gebruiksvoorwaarden.

De juridische informatie die op deze website is terug te vinden, heeft een louter informatief karakter waarvan de juistheid op het ogenblik van raadpleging niet wordt gegarandeerd. De informatie is geen vervanging voor, en kan nooit beschouwd worden als, een juridisch advies.

De uitbater van onlineadvocaat.be aanvaardt geen aansprakelijk voor welke schade ook die zou voortvloeien uit het gebruik of niet-gebruik van gegevens op onlineadvocaat.be.

Het is uitdrukkelijk verboden de gegevens, onder welke vorm dan ook, weergegeven op onlineadvocaat.be te gebruiken, overnemen of te kopiƫren zonder een uitdrukkelijke en schriftelijke voorafgaande goedkeuring.