Actio de in rem versoDe actio de in rem verso is de vordering die voortvloeit uit de ongerechtvaardigde verrijking.

De leer van de "vermogensverschuiving zonder oorzaak" steunt op de gedachte dat waardeverschuivingen tussen vermogens steeds een rechtvaardiging behoeven. Toevallige of gratuite wijzigingen moeten zoveel als mogelijk vermeden worden. Vermogensverschuivingen worden dan ook slechts aanvaard wanneer er een bestaansreden aan ten grondslag ligt (E. Dirix, "Ongerechtvaardigde verrijking in drie-partijen verhoudingen, TPR, 1981, 1023 en volgende; De Page, III, nr. 403- 407.).

De verrijking is niet zonder oorzaak, wanneer de vermogensverschuiving haar oorsprong vindt in de eigen wil van de verarmde.

Om de actio de in rem verso te kunnen stellen moet de verrijking van de ene partij, die zowel kan bestaan in het verwerven van een voordeel als in de bevrijding van een last, correleren met de verarming van de andere partij, maar deze vermogensverschuiving moet zonder oorzaak zijn.