Actori incumbit probatioDe eiser draagt de bewijslast.

Art. 870 Ger.W. Iedere partij moet het bewijs leveren van de feiten die zij aanvoert.

Art. 1315 BW. Hij die de uitvoering van een verbintenis vordert, moet het bestaan daarvan bewijzen.
Omgekeerd moet hij die beweert bevrijd te zijn, het bewijs leveren van de betaling of van het feit dat het tenietgaan van zijn verbintenis heeft teweeggebracht.