Buitengerechtelijke bekentenisDefinitie buitengerechtelijke bekentenis

Een buitengerechtelijke bekentenis is een eenzijdige handeling (vaak een brief) die kan ingeroepen worden door een andere partij als bewijs en waaruit de rechter bepaalde gevolgen kan trekken.

Er zijn geen vormvereisten om te kunnen spreken van een buitengerechtelijke bekentenis, deze kan zelfs mondeling gebeuren.

Wettelijke bepalingen buitengerechtelijke bekentenis

Art. 1354 BW. De bekentenis waarop men zich tegen een partij beroept, is ofwel buitengerechtelijk ofwel gerechtelijk

Art. 1355 BW. Een zuiver mondelinge buitengerechtelijke bekentenis kan niet worden ingeroepen, wanneer het een eis betreft waarvan het bewijs door getuigen niet zou kunnen worden toegelaten.


Rechtspraak

  • Voor het aannemen van een buitengerechtelijke bekentenis is niet vereist dat tussen de partijen reeds een ontstane en actuele betwisting bestaat.

    Zie ook: Cass., 7 maart 1991, AR 7197, nr 358

    01/06/2007 - Hof van Cassatie