Burgerlijke rechtsplegingDe burgerlijke rechtspleging wordt geregeld in het gerechtelijk wetboek onderĀ deel IV (art. 664 tot 1385quaterdecies).


Rechtspraak

  • Uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 26 april 2007 volgt dat artikel 748bis Gerechtelijk Wetboek tot doel heeft het goede verloop van het geding te verbeteren en de rechtsgang te versnellen door het werk van de rechter te verlichten en nader te omschrijven; die bepaling is derhalve van openbare orde. Dit houdt in dat de rechter in de regel enkel de laatste syntheseconclusie in aanmerking mag nemen. Zie ook: Cass. 24 januari 2013, AR C.11.0371.F, AC 2013, nr. 57.

    06/02/2015 - Hof van Cassatie