Digitalisering justitie stap dichterbij met e-boxE-box over een jaar operationeel

Na jaren wachten, start eindelijk de uitrol van de digitalisering van justitie. In tegenstelling tot de vorige totaalprojecten cheops en phenix, die eindigden in een fiasco, wordt deze keer stapsgewijs gewerkt.

De eerste stap wordt de zogenaamde e-box. Deze moet dienen om elektronische communicatie mogelijk te maken en wordt vergeleken met een postbus in het postkantoor. De instanties die vallen onder de minister van justitie zullen van de e-box gebruik kunnen maken.

Tegelijk negeert de minister de initiatieven van de balie, het digitaal platform voor advocaten, (DIPLAD), nota bene gestart om een authentieke communicatie met justitie te realiseren.

De balie betreurt dat de opstart van e-box gebeurde zonder enige overleg.

Politieke redenen

Dat heeft wellicht politieke redenen, aangezien met de versnelde invoering van de e-box jaarlijks een besparing van 10 miljoen euro mogelijk is, terwijl de opstartkost 600.000,00 EUR bedraagt. Een bedrag dat veel hoger zou liggen, mocht een integratie met het baliesysteem gemaakt moeten worden.

De rechtbank van koophandel zal gebruikt worden als testobject om tot een nieuwe geïnformatiseerde rechtbank te komen. De minister van justitie houdt voor dat zo op twee jaar tijd de achterstand zou kunnen weggewerkt worden.

Het valt te betwijfelen of de ambitie van de minister van justitie in de praktijk waar te maken is. Zonder gestructureerde aanpak lijkt de werklast eerder te zullen toenemen voor de griffies, die in een duaal systeem terechtkomen. Tegelijk stelt zich de vraag naar het wettelijk kader voor deze wijzigingen.

E-deposit

Tot slot kan gemeld worden dat sinds enige tijd de e-deposit mogelijk is. Hierbij kunnen procedurestukken voor de hoven reeds digitaal neergelegd worden.