ExoneratieEen exoneratie is de volledige of gedeeltelijke bevrijding van een partij voor de verplichtingen die in de wet voorzien zijn.

Exoneratieclausules in contracten zijn soms aan voorwaarden verbonden.

Zo kan een partij zich in sommige gevallen exonereren voor de aansprakelijkheid wegens verborgen gebreken bij een koopovereenkomst overeenkomstig art. 1643 BW:

Art. 1643 BW. Hij moet instaan voor de verborgen gebreken, zelfs wanneer hij die niet gekend heeft, tenzij hij in dat geval bedongen heeft dat hij tot geen vrijwaring zal zijn gehouden.