Fraus omnia corrumpitFraus omnia corrumpit

Letterlijke vertaling is "bedrog doorbreekt alles".

Door bedrog te plegen kan nooit een contractueel of ander voordeel bekomen worden.

Het is een algemeen rechtsbeginsel.


Rechtspraak

  • Het algemeen rechtsbeginsel "fraus omnia corrumpit" staat eraan in de weg dat het bedrog de dader voordeel verschaft.

    Dit heeft in dit geval tot gevolg dat de nietigverklaring van het huwelijk ook dat de verkregen nationaliteit op grond van een nationaliteitsverklaring teniet gedaan wordt. 

    23/01/2015 - Hof van Cassatie