Gratis advocaatWanneer is een advocaat gratis?

Een gratis advocaat kan niet zomaar. In de meeste gevallen zal je de bijstand van een advocaat moeten betalen. Deze rekent dan een ereloon, alsook kosten aan. Lees daarover ons artikel "wat kost een advocaat".

Sommige rechtszoekenden kunnen de kosten van een advocaat niet betalen, hetzij om advies te zoeken, hetzij om bijstand te krijgen in een geschil of procedure.

Een gratis advocaat kan je niet zonder meer gelijkstellen met een pro-deo advocaat. Enkel wanneer bij het aanvragen van een pro-deo advocaat de volledige kosteloosheid wordt toegekend, is de advocaat daadwerkelijk gratis. Onder bepaalde voorwaarden is de advocaat niet gratis, maar is slechts een beperkte vergoeding vereist.

Wist je dat je zelf een pro-deo advocaat kan kiezen? Ga naar ons zoekformulier en zoek onmiddellijk een gespecialiseerde pro-deo advocaat in je buurt!

Gratis eerstelijnsadvies

Ten eerste is een gratis kosteloos juridisch advies van een advocaat te krijgen in de justitiehuizen. Dit noemt met de juridische eerstelijnsbijstand. De advocaten die hieraan meewerken zijn vrijwilligers. U dient zich daarvoor te begeven naar het justitiehuis met alle relevante informatie over het probleem.

De advocaat die een gratis advies gegeven heeft in de eerstelijnsbijstand is deontologisch verhinderd om verder op te treden in de zaak. U kan dus achteraf niet bij deze advocaat terecht om het dossier verder op te volgen na het advies.

Kosteloze advocaat tweedelijnsbijstand

De tweedelijnsbijstand is wanneer de advocaat daadwerkelijk in een zaak optreedt als raadsman. 

In de tweedelijnsbijstand wordt een onderscheid gemaakt tussen de volledige kosteloosheid (volledig gratis) en de gedeeltelijke kosteloosheid (gedeeltelijk gratis).

Bij de volledige kosteloosheid is de advocaat dus volledig gratis. Dit zal het geval zijn wanneer je inkomen onder een bepaalde grens blijft of je onder een vermoeden voor volledige kosteloosheid valt.

In geval van gedeeltelijke kosteloosheid moet je een opleg betalen die maximum 125,00 EUR bedraagt. In dat geval is de advocaat dus niet volledig gratis, maar betaal je éénmalig een vorm van remgeld. Ook voor de gedeeltelijke kosteloosheid zijn er inkomensgrenzen.

Om te weten of je in aanmerking komt voor de volledige kosteloosheid kan een advocaat naar keuze de aanvraag hiervoor doen bij het Bureau voor Juridische Bijstand van je woonplaats. Ook hiervoor kan je via ons zoekformulier bij een advocaat terecht. Vink daarvoor "pro deo" aan in het formulier.

Rechtsbijstandsverzekering

Tenslotte kan je advocaat nog gratis zijn omdat de rechtsbijstandsverzekering tussenkomt. Kijk daarom in je polis over een waarborg voor rechtsbijstand is opgenomen. Is de mogelijkheid hiertoe voorzien, dan heb je zelf vrije keuze om een advocaat gratis te zoeken en te kiezen. Neem niet zomaar genoegen met de advocaat die de verzekeraar aanstelt, en vraag steeds om het advies van een gespecialiseerde advocaat. Ook daarvoor kan je gebruik maken van ons zoekformulier.

Indien de verzekeraar weigert om een advocaat aan te stellen, kan je gebruik maken van de zogenaamde objectiviteitsclausule. Dit houdt in dat een onafhankelijke advocaat advies verleend over de slaagkansen van de procedure. Verleent de advocaat een positief advies, zal de advocaat gratis kunnen optreden en moeten alle kosten en erelonen door de verzekeraar ten laste worden genomen. 

Verzoek tot kosteloze rechtspleging

Bij toekenning van de volledige of gedeeltelijke kosteloosheid is het mogelijk om een verzoekschrift tot kosteloze rechtspleging neer te leggen. Hierdoor is o.a. ook de tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder, bijvoorbeeld voor de betekening van een dagvaarding, gratis.

Het verzoekschrift wordt neergelegd door de pro-deo advocaat bij het bureau van juridische bijstand van de desbetreffende rechtbank.