In limine litisIn limine litis is een juridisch begrip dat betekent "bij aanvang van het geschil".

Zo bepaalt het gerechtelijk wetboek dat de exceptie van onbevoegdheid moet voorgedragen worden voor alle exceptie of verweer.

Art. 854 Ger.W. De onbevoegdheid van de rechter voor wie de zaak aanhangig is, moet worden voorgedragen voor alle exceptie of verweer behalve wanneer zij van openbare orde is.

 

Ook de exceptie van arbitrage (dewelke in feite geen exceptie is, die betrekking heeft op de vorm van de rechtsvordering, maar een middel dat de rechtsmacht betreft) dient in limine litis opgeworpen te worden voor elke andere exceptie of verweer:

Art. 1682 Ger.W. § 1. De rechter bij wie een geding aanhangig is gemaakt waarop een arbitrageovereenkomst betrekking heeft, verklaart zich, op verzoek van een partij, zonder rechtsmacht, tenzij de overeenkomst ten aanzien van dat geschil niet geldig is of geëindigd is. Op straffe van niet-ontvankelijkheid, moet de exceptie voor elke andere exceptie of verweer worden voorgedragen.


Rechtspraak