Non bis in idemBetekenis

Over dezelfde zaak kan niet twee keer geoordeeld (en bestraft) worden.

Rechtsbronnen

Art. 4 zevende protocol EVRM

Niemand wordt opnieuw berecht of gestraft in een strafrechtelijke procedure binnen de rechtsmacht van dezelfde staat voor een strafbaar feit waarvoor hij reeds onherroepelijk is vrijgesproken of veroordeeld overeenkomstig de wet en het strafprocesrecht van die staat.


Rechtspraak

  • Er is sprake van een strafvervolging wanneer deze vervolging beantwoordt aan een strafrechtelijke kwalificatie volgens het interne recht, de inbreuk volgens haar aard geldt voor alle burgers of de sanctie op de inbreuk volgens haar aard en haar ernst een repressief of preventief oogmerk heeft zonder dat het vereist is dat de veroordeling of de vrijspraak waardoor deze strafvervolging wordt beĆ«indigd, door een strafrechter zou worden uitgesproken. Zie ook Cass. 29 januari 2013, AR P.12.0402.N, AC 2013, nr. 67 met concl. van plaatsvervangend advocaat-generaal De Swaef.

    Het algemeen rechtsbeginsel non bis in idem heeft dezelfde draagwijdte als artikel 4.1 Zevende Aanvullend Protocol EVRM en artikel 14.7 IVBPR.

    De rechter moet onderzoeken of vervolging of bestraffing van het aanhangige feit nog mogelijk is wegens het eventueel bestaan van een veroordeling met een strafrechtelijk karakter voor dezelfde feiten zoals bedoeld door artikel 6 EVRM ingevolge de door de Vlaamse overheid aan de eiser opgelegde boete.

    17/02/2015 - Hof van Cassatie