Private expertiseDe private expertise, of het privaat deskundigenonderzoek, wordt niet geregeld in het gerechtelijk wetboek.

De private deskundige wordt bij overeenkomst aangesteld door één of meerdere partijen.

De partijen kunnen zelf vrij de expert kiezen. Ook bij de minnelijke expertise is de vereiste van de tegensprekelijkheid zeer belangrijk.

De feitenrechter is evenwel door een verslag van een private expertise in een latere gerechtelijke procedure niet gebonden.


Rechtspraak

  • Wanneer een bedrijfsrevisor een private expertise als bedoeld in artikel 34, 2°, van de wet van 22 april 1999 uitvoert, hij overeenkomstig die wet handelt en geen detective-opdracht uitvoert als bedoeld bij artikel 1 Detectivewet.

    Het is de bedrijfsrevisoren toegelaten private expertises uit te voeren en zij handelen dan als een expert waarvan de toegang tot het beroep door de wet is geregeld als bedoeld bij artikel 1, 1°, KB Bedrijfsrevisor.

    Zie ook B. De Klerck, Het beroepsgeheim van de bedrijfsrevisor, ICCI, 2009, nr. 2, p. 22 (nr. 45).

    13/01/2015 - Hof van Cassatie