Res inter alios acta"Res inter alios acta" is een juridisch adagium en afgekort van "res inter alios acta, aliis nec nocet nec prodest".

De betekenis komt erop neer dat een zaak tussen partijen anderen niet kan bevoor- noch benadelen.

Het wordt vaak gehanteerd in het contractenrecht en komt neer op het principe van de relativiteit van het contract.

De uitdrukking kan ook betrekking hebben op de tegenstelbaarheid van een gerechtelijke procedure. Een uitspraak van een rechtbank heeft in principe enkel gevolgen tussen partijen (inter partes).