Teveel advocaten?Verdubbeling advocaten

De afgelopen 25 jaar is het aantal advocaten in België bijna met dubbele cijfers gegroeid. Dit bericht werd recent verspreid naar aanleiding van een artikel van Mr. Jan Dyck in het vakmagazine Today's Lawyer.

 

Het bericht werd snel opgepikt door quasi alle media:

De redactie

Het nieuwsblad

HLN.be

De standaard

De cijfers zijn geen onbekend gegeven. Vooral de laatste jaren is het aantal advocaten spectaculair gestegen.

Reactie Orde van Vlaamse Balies

De Orde van Vlaamse Balies (de groepering van de Vlaamse advocaten) tracht het verhaal te nuanceren:

“De juridisering van de maatschappij en het complexer worden van de samenleving zorgen ervoor dat er meer vraag is naar juridisch advies en bijstand. De ware vraag is: hoe groot is de nood aan de diensten van een advocaat, of anders gezegd, wat verlangt de markt? Mr. Dyck maakt er een karikatuur van wanneer hij beweert dat een groot deel van de advocaten zijn boterham niet verdient. Dat is slechts ten dele waar. Hij vergeet immers dat de advocatuur een vrij beroep is, en dat elke advocaat zelf kiest op welke manier hij daar invulling aan geeft.”

De reactie van de Orde van Advocaten lijkt in te gaan tegen een aantal vaststaande gegevens.

Problemen

Volgens mr. Dyck zijn er 2 problemen.

Enerzijds zijn er teveel afgestudeerden uit de rechten, anderzijds "staan de poorten ook wijd open aan de balie". Volgens cijfers gaat een derde van de afgestudeerden aan de slag als stagiair bij de balie. Aan de balie is enkel een examen voorzien voor het bekomen van een attest beroepsbekwaamheid (BUBA attest). De instroom is daardoor te groot.

Parlementaire vragen

Door de discussie die hierop ontstond, werd de minister van justitie geïnterpelleerd op 29 april 2015 in de Kamercommissie Justitie. Als voorgestelde maatregelen werden besproken: een numerus clausus of een hervorming van de stage.


De minister ontkende niet dat er veel advocaten zijn, maar achtte het verkeerd om dat enkel te wijten aan de toegang tot het beroep op zich. Hij wees onder meer op de juridisering en complexiteit van de samenleving en beklemtoonde geen plannen te hebben om een numerus clausus in te voeren, noch een pleitverbod op te leggen aan beginnende stagiairs. Hij drukte ook zijn vertrouwen uit in de hervorming van de beroepsopleiding door de Ordes.

Inmiddels is deze hervorming van de beroepsopleiding aan de gang.

Ook het minimumloon voor stagiairs werd opgetrokken tijdens de algemene vergadering van de OVB op 27 mei 2015 , zij het met een schamele 50 EUR per maand vanaf 1 september 2015.