Wat kost een advocaatWat kost een advocaat

Het is niet mogelijk om een eenduidig antwoord te geven op de vraag hoeveel een advocaat kost. In de media klinkt het soms dat een advocaat duur is.

De berekeningswijze van het ereloon en de kosten van een advocaat kan echter sterk verschillen.

Het gerechtelijk wetboek bepaalt enkel dat:

- de advocaat zijn kosten en ereloon niet enkel mag laten afhangen van het resultaat van de zaak. 

- de advocaat het ereloon moet begroten volgens de bescheidenheid van de functie

Dit alles is opgenomen onder art. 446ter Ger.W.:

Art. 446ter. <Ingevoegd bij W 2006-06-21/36, art. 4; Inwerkingtreding : 01-11-2006> De advocaten begroten hun ereloon met de bescheidenheid die van hun functie moet worden verwacht. Een beding daaromtrent dat uitsluitend verbonden is aan de uitslag van het geschil, is verboden.

Berekening kosten in de praktijk

In de praktijk gaat de berekening van de kosten van de advocaat gebeuren op 3 wijzen:

1. Op basis van de tijd die aan de zaak besteed wordt;

2. Op basis van de waarde van de zaak;

3. Op basis van de geleverde prestatie;

1. Volgens de besteedde tijd

Dit is nog altijd de meest voorkomende berekening van het ereloon. Het uurtarief wordt vrij overeengekomen, en kan ook afhangen van een eenzijdige partijbeslissing door de advocaat wanneer partijen hierover geen contract hebben gesloten.

Op het ereloon kan een coëfficiënt toegepast worden om een bepaalde correctie door te voeren, zoals het belang van de zaak, het spoedeisende karakter, de specialisatie van de advocaat, het resultaat, etc.

2. De waarde van de zaak

Het betreft in dit geval het vastleggen van percentages op een in geld waardeerbare zaak. Deze methode kan op allerlei geschillen toegepast worden, in de eerste plaats niet betwiste geldschulden, maar ook aansprakelijkheidsvorderingen, schadevergoedingen, achterstallige huurgelden, bepaling van alimentatie, ...

De percentages die bepaald worden kunnen sterk verschillen. Bij wijze van voorbeeld kunnen bijvoorbeeld volgende barema's toegepast worden:

Schijf 0 tot 10.000,00 euro: 15%

Schijf 10.000,00 - 50.000,00 euro: 10%

Schijf 50.000,00 - 200.000,00 euro: 8%

Schijf boven 200.000,00 euro: 5%

Ook hier kan een coëfficiënt bepaald worden volgens de ervaring, spoedeisendheid, het resultaat, ...

3. Berekening volgens de prestatie

De kost van een advocaat kan ook bepaald worden per afzonderlijke prestatie.

Dit zal het geval zijn bij vaak voorkomende vorderingen die voornamelijk niet in geld waardeerbaar zijn. Dit kan zo zijn bij familierecht, adoptie, echtscheiding, strafrecht, politiezaken, ...

Vaak worden al forfaits gehanteerd bij juridische dienstverlening in andere sectoren, zoals de notaris waar bij een echtscheiding onderlinge toestemming een vooraf vastgesteld tarief wordt bepaald bijvoorbeeld 750,00 tot 1000,00 euro.