Boedelbeschrijving stelt niet oorsprong of eigendom goederen vastDeze uitspraak is opgenomen onder het artikel Valsheid in geschrifte

Uitspraak

Cass. 3 maart 2015, P.14.0032.N